OMGANGSPROTOCOL

De school heeft een omgangsprotocol. Dit protocol is in elke stamgroep aanwezig en bij de groepsleerkracht opvraagbaar.  Het betreft de volgende aspecten:

  • Kinderen, ouders en medewerkers hebben recht op een veilige school. Daarom worden er binnen de school omgangsregels gehanteerd om dit veilige klimaat te creëren.
  • Plagen, uitschelden, spullen afpakken, ruzie zoeken, met woorden dreigen, vechten en vernielen wordt niet getolereerd. Kinderen (en indien nodig ouders) kunnen hier altijd mee naar de groepsleerkracht.
  • Kinderen die zich niet houden aan de schoolregels worden daarop aangesproken. Indien nodig kan de bouwcoördinator, intern begeleider of schoolleiding hierbij ondersteunen.
  • Indien hier aanleiding toe is, worden ouders geïnformeerd en/of uitgenodigd voor een gesprek over het gedrag van hun kind. Dit gesprek zal in eerste instantie met de groepsleerkracht zijn.

Op school werken we aan de hand van de stappen en afspreken die staan beschreven in de onderstaande documenten. Het omgangsprotocol zal regelmatig in alle geledingen (bestuur, team, schoolleiding, MR en kinderen) geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

Toelichting op stappenplan grensoverschrijdend gedrag

MELDCODE

In het schooljaar 2021-2022 heeft iedere ouder de mogelijkheide gehad om aan te sluiten bij een onlinepresentatie over het stappenplan van De Meldcode. Met toestemming van Robin Veenstra, die de presentatie heeft verzorgd, hierbij de PowerPoint. Voor vragen kunt u terecht bij Nicky Coelewij en Paula Menger

Presentatie stappenplan Meldcode

Protocol Meldcode

ETEN EN DRINKEN

Op De Zevensprong geldt een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen overblijven. In de ochtend is er een pauze waarin de kinderen wat fruit kunnen eten of iets kunnen drinken. Tussen de middag eten de kinderen hun lunch. Kinderen mogen geen snoep en koek meenemen.

PARKEREN

Als u uw kind met de auto brengt en haalt, verzoeken wij u om uw auto op de parkeerplaats te zetten in verband met de veiligheid van de kinderen. De politie controleert regelmatig.
Brengt u uw kind met de fiets naar school, wilt u dan uw eigen fiets buiten de hekken plaatsen.

(ZIEKTE)VERZUIM

Mocht uw kind verhinderd zijn naar school te komen, geeft u dit dan voor 8.30 uur (telefonisch) door. Het telefoonnummer is (020) 408 15 71.

EXTRA VERLOF

Extra verlof is niet bedoeld voor extra vakanties, maar voor bijzondere omstandigheden. Voor verdere informatie, zie ‘Schooltijden, vakanties en extra verlof’.

Hieronder staan de formulieren die u kunt downloaden om speciaal verlof aan te vragen:

Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

Aanvraag verlof wegens specifieke aard van het beroep

BEWEGINGSONDERWIJS

Zorg dat uw kind op school passende gymkleding (korte broek en T-shirt, voorzien van naam) heeft en gymschoenen, die geschikt zijn voor de gymzaal.

BESCHADIGINGEN

Wanneer kinderen slordig omgaan met materialen en dit schade tot gevolg heeft, zullen we helaas genoodzaakt zijn de eventuele reparatiekosten bij de ouders in rekening te brengen. Voor het kapot maken van persoonlijke eigendommen door kinderen onderling kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.

MOBIELE TELEFOONS

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun mobiele telefoon. De school is niet verantwoordelijk voor schade of verlies. Onder schooltijd mogen de kinderen hun mobiele telefoons niet gebruiken. Deze zullen worden ingenomen als de privacy wordt geschaad. De telefoons die ingenomen zijn worden door de groepsleerkrachten niet aan de kinderen, maar aan de ouders teruggegeven. In noodgevallen kan er altijd gebruik worden gemaakt van de telefoon op school. Tijdens gesprekken verwachten wij van ouders dat zij hun mobiele telefoon uitzetten. Ook vragen wij ouders in de lokalen en op de gangen geen gebruik te maken van hun mobiele telefoon.

TRAKTATIES

Jarig zijn op De Zevensprong is vaak een hele belevenis voor kinderen. Uiteraard mogen kinderen trakteren. Het uitdelen van snoep en/of andere hartigheden die slecht zijn voor onze gezondheid, is niet toegestaan, evenals cadeautjes.

UITNODIGINGEN

Kinderen die jarig zijn, geven vaak thuis een verjaardagsfeestje. Om mogelijke teleurstellingen bij kinderen te voorkomen, verzoeken we om (schriftelijke) uitnodigingen voor deze feestjes niet op school uit te delen.

OP TIJD ZIJN

Kom op tijd op school. Het voorkomt onnodig storen in de kring. Ook vragen wij de ouders het gebouw op tijd te verlaten.

VIDEO-OPNAMEN

Tijdens de lessen wordt er regelmatig gefilmd. Deze opnamen hebben tot doel de onderwijsleersituatie samen met de groepsleider te evalueren en te verbeteren.

ROKEN

In de school geldt een rookverbod. We stellen het op prijs als u ook op het schoolplein niet rookt.