Hieronder de lijst met namen van onze teamleden.

Hier kunt u zien bij wie u terecht kunt met vragen m.b.t.:

  • de schoolleiding
  • een groep
  • een bouw
  • ondersteuning
  • bewegingsonderwijs
  • ondersteunend personeel

 

De Zevensprong heeft een managementteam bestaande uit schoolleiding, de bouwcoördinatoren en de intern begeleiders.

Het team is in het schooljaar 2017-2018 verder als volgt samengesteld:
ONDERBOUW
OB1    Schanullekes: Anjella Tanja
OB2    Dakhazen: Lisa Nobels
OB3    Denderleeuwen: Marian Snoek en Ilayda Eski
OB4    Samsons: Cynthia Pijlman en Machtelt Vermeer

MIDDENBOUW
MB1    Reppers: Marga van de Linde
MB2    Duveltjes: Kim van Kippersluis
MB3    Kloppers: Saskia Pennings en Eefje Nijssen
MB4    Kuifjes: Conny Alta en Mariam Schipper

BOVENBOUW 5-6
BB1    Spaatjes: Melanie Bos
BB2    Pralines: Yvonne Grein
BB3    Knokkers: Bart Butter
BB4    Wafeltjes: Marja Loomans en Birgit Mühlhans

BOVENBOUW 7-8
BO1    Belgen: Brenda Stam en Youri Gorissen
BO2    Reuzenkwakkels: Frank van Velzen
BO3    Muishonden: Nico Driessen en Ilona de Boer
BO4    Maneblussers: Roos van Dijk en Sandra Godwaldt

Aandachtcursus
Inge Boersma

Cultuurcoördinator
Marja Loomans

Onderwijsondersteunend personeel
Administratie: Bernadette Thöene

Conciërge: Harm Landman

Intern begeleiding
Sophie Hansen en Simone Baert

Passend onderwijsspecialist/orthopedagoog
Sophie Hansen

Ondersteuningsteam zorg
Kitty Bouwman, Sophie Hansen, Simone Baert, Sjoerd Nossin, Eefje Nijssen en Paula Menger

Vakleerkracht bewegingsonderwijs/MRT
Sjoerd Nossin

Schoolleiding
Schoolleider: Kitty Bouwman
Adjunct schoolleider: Ireen Visser