Hieronder de lijst met namen van onze teamleden.

Hier kunt u zien bij wie u terecht kunt met vragen m.b.t.:

  • de schoolleiding
  • een groep
  • een bouw
  • ondersteuning
  • bewegingsonderwijs
  • ondersteunend personeel

De Zevensprong heeft een managementteam bestaande uit schoolleiding, de bouwcoördinatoren en de intern begeleiders.

Het team is in het schooljaar 2018-2019 verder als volgt samengesteld:

ONDERBOUW
OB1    Schanullekes: Anjella Tanja
OB2    Dakhazen: Manon Belderok
OB3    Denderleeuwen: Yvonne Grein en Machtelt van der Meer
OB4    Samsons: Cynthia Pijlman en Mirjam Bunders

MIDDENBOUW
MB1    Reppers: Marga van de Linde
MB2    Duveltjes: Kim van Kippersluis
MB3    Kloppers: Sandra Godwaldt en Marijke Stienstra (tijdelijk)
MB4    Kuifjes: Conny Alta en Vivian Lie

BOVENBOUW 5-6
BB1    Spaatjes: Yvet Vos en Birgit Mühlhans
BB2    Pralines: Saskia Pennings en Eefje Nijssen
BB3    Knokkers: Bart Butter, Marise van der Est en Marijke Stienstra (tijdelijk)
BB4    Wafeltjes: Marja Loomans en Youri Gorissen

BOVENBOUW 7-8
BO1    Belgen: Brenda Stam en Daniek Hesseling
BO2    Reuzenkwakkels: Carine Schoonderwoerd
BO3    Muishonden: Nico Driessen en Ilona de Boer
BO4    Maneblussers: Roos van Dijk en Mariam Schipper

Aandachtcursus
Inge Boersma

Cultuurcoördinator
Marja Loomans

Onderwijsondersteunend personeel
Administratie: Bernadette Thöene

Conciërge: Harm Landman

Ouafae Bouaziz, Romea Vermeer, Rachida Asmar, Eelco Zwart

Intern begeleiding
Sophie Hansen en Paula Menger (vervangt Simone Baert)

Veiligheidscoördinator

Sophie Hansen

Passend onderwijsspecialist/orthopedagoog
Sophie Hansen

Ondersteuningsteam zorg
Kitty Bouwman, Sophie Hansen, Sjoerd Nossin, Eefje Nijssen en Paula Menger

Vakleerkracht bewegingsonderwijs/MRT
Sjoerd Nossin

Schoolleiding
Schoolleider: Kitty Bouwman
Adjunct schoolleider: Ireen Visser