In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan de kinderen en welke mogelijkheden er zijn om kinderen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben. Lees in onderstaand document het SOP van De Zevensprong.

SOP 2020