DE DOELSTELLING VAN DE ZEVENSPRONG

We streven ernaar de volgende doelstellingen te realiseren:
Het onderwijs op De Zevensprong is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar. Het onderwijs is zo georganiseerd dat kinderen in beginsel binnen acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.

De school onderscheidt twee groepen van doelen:

  • Persoonlijkheidsvormende doelen gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen: denken, voelen, willen, kunnen en verbeeldingskracht.
  • Oriëntatiedoelen gericht op ruimte- en tijdsbeleving en levensbeschouwelijke richtingen.

 

De hierboven vermelde doelen werken door in de lesstof, de werkwijze en de manier waarop de school is georganiseerd en gestructureerd. De kerndoelen, vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dienen als uitgangspunt.