De Zevensprong is sinds januari 2015 deel van de scholenstichting ABSA. De ABSA is één scholengroep met veel ruimte voor de eigenheid in het onderwijs. De Zevensprong onderschrijft de volgende visie en missie van de ABSA:

Visie
Ieder kind heeft recht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij de aandacht uitgaat naar de cognitieve ontwikkeling en sociaal emotionele vorming. Vertrouwen in het leren van en met elkaar is de basis voor kwaliteit.

Onze missie 
ABSA is een professionele onderwijs organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten van kinderen en personeelsleden in een veilig sociaal-pedagogisch klimaat. ABSA staat voor toegankelijkheid en pluriformiteit in de verschillende wijken van Amsterdam waar de scholen zich bevinden.

Samenwerken
De schoolleiders en de adjuncten van de 6 scholen komen maandelijks bijeen voor een directieoverleg. Ook de interne begeleiders zijn met regelmaat met elkaar in overleg. Beide overleggen worden als zeer waardevol gezien.