Samenwerking ouders-school

Beste ouders,

Samenwerken
Ook voor dit schooljaar hopen we weer op een prettige samenwerking met u als ouders. Voorlopig zullen we nog steeds fysiek afstand moeten houden. Ook als u uw kind komt ophalen vragen wij u om de richtlijnen te volgen.

Verbinding
We vinden het belangrijk om de verbinding met u als ouders te behouden. Aan het eind van iedere week ontvangt u een verslagje van de betreffende bouw waar uw kind deel van uitmaakt. Zo kunt u op afstand toch op de hoogte blijven van de activiteiten van uw kind(eren).

Testen teamleden
Volgens de richtlijnen van het RIVM laten wij ons testen als we verkoudheidsverschijnselen hebben. We voorzien dat dit het nodige van de organisatie vergt. Temeer we soms enkele dagen moeten wachten voor we terecht kunnen bij een testlocatie. Daarnaast laat de uitslag soms ook nog meerdere dagen op zich wachten. In eerste instantie proberen we de vervanging intern te regelen.

Verdelen/thuisonderwijs
Mochten we geen vervanging kunnen regelen, dan vragen we u uw kind thuis te houden. Kunt u dit niet regelen, dan worden de kinderen van de betreffende groep verdeeld over de overige groepen. We streven ernaar om, indien uw kind thuis kan blijven en de groepsleerkracht in quarantaine moet, online contact te leggen. Uw kind moet dan wel de beschikking hebben over een computer of Chromebook.

Positief getest
Mocht een teamlid positief getest zijn, dan informeren wij vanzelfsprekend alle ouders van de school. Het advies van de GGD is in zo’n geval dat collega’s, kinderen en andere personen die op school in contact zijn geweest met diegene hun gezondheid in de gaten houden en dat zij zich bij klachten laten testen.

Bent u zelf positief getest op Covid-19 dan vragen wij u om dit met ons te delen en om uw kind thuis te houden gedurende de vastgestelde periode van 10 dagen. In dat geval zullen we ook streven naar de voortgang van het onderwijs.

Mocht u vragen of tips hebben om de samenwerking ouder-school te verbeteren, dan horen wij dit uiteraard graag via administratie@zevensprong-amsterdam.nl

Door samen te werken en de verbinding te houden versterken we ons onderwijs. Dit draagt bij aan een mooi schooljaar voor ons allemaal.

Met vriendelijke groet,
Ireen en Kitty