Schooltijden

De school begint op de hele werkdagen om 8.30 uur en eindigt om 14.3 0uur. Om 8.15 uur gaat de deur open en vanaf 8.15 uur zijn de groepsleerkrachten aanwezig in hun lokaal. We  spelen met groep 1 t/m 8  van 12.15 uur tot 12.45 uur en van 11.45 uur tot 12.15 uur.

Op de woensdagmorgen zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Onze deur sluit een uur na einde schooltijd. Dus om 15.30 uur en op woensdag om 13.30 uur.

 

VAKANTIES 2018-2019     

Zomervakantie 2018: Vrijdag 20-07 t/m zondag 02-09

Kennismakingsdag: Maandag 03-09

Herfstvakantie: Zaterdag 22-10 t/m zondag 28-10

Kerstvakantie: Zaterdag 22-12 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie: Zaterdag 16-02 t/m zondag 24-02

Goede vrijdag: Vrijdag 19-04

Meivakantie (inclusief Pasen): Zaterdag 20-04 t/m zondag 05-05

Hemelvaart: Donderdag 30-05 + vrijdag 31-05

Pinksteren: Maandag 10-06

Zomervakantie 2019: Vrijdag 12-07 t/m zondag 25-08