Schooltijden

De school begint op de hele werkdagen om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Om 8.15 uur gaat de deur open en vanaf 8.15 uur zijn de groepsleerkrachten aanwezig in hun lokaal. We  spelen met groep 1 t/m 8 van 11.45 uur tot 12.15 uur en van 12.15 uur tot 12.45 uur.

Op de woensdagmorgen zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Onze deur sluit een uur na einde schooltijd. Dus om 15.30 uur en op woensdag om 13.30 uur.

 

Vakanties  en studiedagen 2022-2023

Maandag 29-08                                         Startgesprekken ouders, kind, groepsleerkrachten (geen les)

Vrijdag 14-10                                             Studiedag ABSA

Zaterdag 15-10 t/m zondag 23-10           Herfstvakantie

Vrijdag 23-12 t/m zondag 08-01-2023     Kerstvakantie

Maandag 09-01                                        Studiedag

Vrijdag 24-02                                            Studiedag

Zaterdag 25-02 t/m zondag 05-03          Voorjaarsvakantie

Zondag 09-04 + maandag 10-04             Pasen

Zaterdag 22-4 t/m zondag 07-05            Meivakantie

Donderdag 18-05 + vrijdag 19-05           Hemelvaart

Zondag 28-05 + maandag 29-05            Pinksteren

Maandag 12-06 + dinsdag 13-06           Studiedagen

Vrijdag 21-07  12.00 uur

t/m zondag 03-09                                  Zomervakantie