Schooltijden

De school begint op de hele werkdagen om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Om 8.15 uur gaat de deur open en vanaf 8.15 uur zijn de groepsleerkrachten aanwezig in hun lokaal. We  spelen met groep 1 t/m 8 van 11.45 uur tot 12.15 uur en van 12.15 uur tot 12.45 uur.

Op de woensdagmorgen zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Onze deur sluit een uur na einde schooltijd. Dus om 15.30 uur en op woensdag om 13.30 uur.

 

Vakanties  en studiedagen 2021-2022

Maandag 23-08                                         Startgesprekken ouders, kind, groepsleerkrachten (geen les)

Zaterdag 16-10 t/m zondag 24-10         Herfstvakantie

Vrijdag 24-12 t/m zondag 09-1-2022     Kerstvakantie

Maandag 10-01                                         Studiedag

Vrijdag 14-01                                             Studiedag

Zaterdag 19-02 t/m zondag 27-02         Voorjaarsvakantie

Donderdag 14-04                                      Studiedag

Vrijdag 15-04                                             Goede Vrijdag

Zondag 17-04 + maandag 18-04            Pasen

Zaterdag 23-4 t/m zondag 08-05           Meivakantie

Donderdag 26-05 + vrijdag 27-05           Hemelvaart

Zondag 05-06 + maandag 06-06            Pinksteren

Dinsdag 07-06 + woensdag 08-06          Studiedagen

Vrijdag 15-07 t/m zondag 28-08            Zomervakantie