Schooltijden

De school begint op de hele werkdagen om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Om 8.15 uur gaat de deur open en vanaf 8.15 uur zijn de groepsleerkrachten aanwezig in hun lokaal. We  spelen met groep 1 t/m 8 van 12.15 uur tot 12.45 uur en van 11.45 uur tot 12.15 uur.

Op de woensdagmorgen zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Onze deur sluit een uur na einde schooltijd. Dus om 15.30 uur en op woensdag om 13.30 uur.

Vakanties  en studiedagen 2020-2021

Maandag 17-08                                     Kennismakingsdag: 10 minuten gesprekken (geen les)

Zaterdag 10-10 t/m zondag 18-10       Herfstvakantie

Zaterdag 19-12 t/m zondag 3-1-2021  Kerstvakantie

Zaterdag 20-02 t/m zondag 28-02       Voorjaarsvakantie

Donderdag 01-04                                  Studiedag

Vrijdag 02-04                                        Goede vrijdag

Zondag 04-04 + maandag 05-04          Pasen

Dinsdag 06-04                                     Studiedag

Zaterdag 24-4 t/m zondag 09-05         Meivakantie

Donderdag 13-05 + vrijdag 14-05       Hemelvaart

Zondag 23-05 + maandag 24-05         Pinksteren

Dinsdag 25-05 + woensdag 26-05       Studiedagen

Vrijdag 09-07 t/m zondag 22-08          Zomervakantie