Schooltijden

De school begint op de hele werkdagen om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Om 8.15 uur gaat de deur open en vanaf 8.15 uur zijn de groepsleerkrachten aanwezig in hun lokaal. We  spelen met groep 1 t/m 8  van 12.15 uur tot 12.45 uur en van 11.45 uur tot 12.15 uur.

Op de woensdagmorgen zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Onze deur sluit een uur na einde schooltijd. Dus om 15.30 uur en op woensdag om 13.30 uur.

Vakanties  en studiedagen 2019-2020

Maandag 26-08                                      Kennismakingsdag: geen les maar 10 minuten gesprekken

Zaterdag 19-10 t/m zondag 27-10        Herfstvakantie

Zaterdag 21-12 t/m zondag 5-1-2020  Kerstvakantie

Maandag 06-01                                      Studiedag

Zaterdag 15-02 t/m zondag 23-02        Voorjaarsvakantie

Donderdag 09-04                                  Studiedag

Vrijdag 10-04                                        Goede vrijdag

Zondag 12-04 + maandag 13-04        Pasen

Zaterdag 25-4 t/m zondag 10-05        Meivakantie

Woensdag 20-05                                 Studiedag

Donderdag 21-05 + vrijdag 22-05      Hemelvaart

Zondag 31-05 + maandag 01-06        Pinksteren

Dinsdag 02-06 + woensdag 03-06      Studiedagen

Vrijdag 03-07 t/m zondag 16-08          Zomervakantie