Voor- en naschoolse opvang

In het kader van de nieuwe regeling, waarbij scholen verplicht zijn opvang aan te bieden, werkt De Zevensprong samen met Impuls Kinderopvang en MaiKids. U kunt gebruik maken van kinderopvang voor en na schooltijd. U kunt uw kind ’s morgens bij de opvang brengen. De leidsters brengen uw kind vervolgens naar school. ’s Middags halen zij uw kind ook weer op van school. Natuurlijk kunt u ook apart gebruik maken van de Voorschoolse of Naschoolse opvang.
De kwaliteit van de opvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. Voor het inspectierapport van uw BSO kunt u kijken op www.ggd.amsterdam.nl/kinderopvang.

Kosten

Voor voorschoolse en naschoolse opvang kunt u een toeslag krijgen van de Belastingdienst, wat betekent dat u een deel van de kosten terug kunt krijgen. De toeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst en krijgt u maandelijks gestort.

Kinderopvangtoeslag is niet alleen voor werkende ouders: ook als u studeert, een inburgeringscursus volgt of een sociaal-medische indicatie heeft, komt u voor toeslag in aanmerking.

 

Continurooster

Op school werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tijdens de pauze op school blijven.

De groepsleerkrachten eten samen met de kinderen in de groep. Daarna gaan de kinderen buiten spelen op het schoolplein onder toezicht van twee groepsleerkrachten en een vaste groep ouders (pleinwachten) die met de kinderen speelt. De pleinwachten ontvangen hiervoor een vergoeding van € 10,- per uur. Ook heeft de school voor het buiten spelen speciaal speelgoed aangeschaft.

De school vraagt aan ouders hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind per schooljaar te betalen.