Voor- en naschoolse opvang

In het kader van de nieuwe regeling, waarbij scholen verplicht zijn opvang aan te bieden, werkt De Zevensprong samen met Impuls Kinderopvang en MaiKids. U kunt gebruik maken van kinderopvang voor en na schooltijd. U kunt uw kind ’s morgens bij de opvang brengen. De leidsters brengen uw kind vervolgens naar school. ’s Middags halen zij uw kind ook weer op van school. Natuurlijk kunt u ook apart gebruik maken van de Voorschoolse of Naschoolse opvang.
De kwaliteit van de opvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. Voor het inspectierapport van uw BSO kunt u kijken op www.ggd.amsterdam.nl/kinderopvang.

Kosten

Voor voorschoolse en naschoolse opvang kunt u een toeslag krijgen van de Belastingdienst, wat betekent dat u een deel van de kosten terug kunt krijgen. De toeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst en krijgt u maandelijks gestort.

Kinderopvangtoeslag is niet alleen voor werkende ouders: ook als u studeert, een inburgeringscursus volgt of een sociaal-medische indicatie heeft, komt u voor toeslag in aanmerking.

 

Continurooster

Op school werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tijdens de pauze op school blijven.

De groepsleerkrachten eten samen met de kinderen in de groep. Daarna gaan de kinderen buiten spelen op het schoolplein onder toezicht van twee groepsleerkrachten en een vaste groep ouders (pleinwachten) die met de kinderen speelt. De pleinwachten ontvangen hiervoor een vergoeding van € 10,- per uur. U kunt zich bij Bernadette opgeven. Ook voor incidenteel invallen zoeken we nog mensen.

We schaffen voor het buitenspelen speciaal speelgoed aan. De school vraagt aan ouders hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind per schooljaar te betalen.

 

Brede Talent Ontwikkeling

Wat is Brede TalentOntwikkeling (BTO)?
Brede talentontwikkeling heeft betrekking op het belang van het ontwikkelen van alle talenten van kinderen. Voor het bereiken van succes wordt het belang van andere vaardigheden zoals intra- en interpersoonlijke vaardigheden wel steeds meer erkend.

Het aanspreken en ontwikkelen van verschillende vaardigheden, waarin alle talenten van kinderen worden aangesproken is dan ook van groot belang. Ook voor leerlingen met cognitief talent.

De Vlaamse Reus, De Mijlpaal en De Zevensprong bieden verschillende activiteiten na schooltijd aan voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Wij bieden activiteiten onder het volgende talent gebied:

  • Kunst & Cultuur.
  • Natuur & Techniek.
  • Sport & Gezondheid, ten behoeve van het deel ‘Gezondheid’.
  • Media & Communicatie.
  • Burgerschapsvorming & Beroepsoriëntatie.

Iedereen heeft wel talent voor iets en bij ons mag je dit helemaal zelf gaan ontdekken!

Vind je het leuk om te dansen? Wil je weten hoe het is om achter de camera te staan? Wil je in de wereld stappen van de pers? Of is koken misschien wel jouw hobby?

Ontdek dus welk talentengebied het beste bij JOU past!

Voor meer informatie hierover, neem dan contact op met onze Brede School Coördinator Kathy Harris k.harris@devlaamsereus.nl of kijk op http://www.bsgids.nl/amsterdam/ onder “Wijkaanbod Nieuw-Sloten” voor het nieuwe aanbod van 2021/2022 en schrijf uw kind in.