Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap op Scholen is geregeld dat iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) hoort te hebben. De essentie van medezeggenschap is dat via de MR, ouders/verzorgers en personeel kunnen meepraten over het beleid van het bestuur.

Deze werkgroep is al jaren verantwoordelijk voor de organisatie van feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag, het zomerfeest en de themaweek. We kunnen uw hulp goed gebruiken.

 

Luizencontrole

Een probleem op alle basisscholen vormt de hoofdluis. Luizen voelen zich het meest thuis op een schoon hoofd en verplaatsen zich via de jassen aan de kapstok. Daarom is het verplicht om de jassen op school in zogenaamde luizencapes op te hangen.

Op school worden de kinderen door het jaar heen regelmatig gecontroleerd door een groepje ouders/verzorgers.

 

Groepsouder

Uit de ouders/verzorgers van elke groep wordt een groepsouder gekozen. Als groepsouder ondersteunt u de groepsleider het informeren en mobiliseren van andere ouders/verzorgers. De groepsouder is dus een belangrijke schakel in de communicatie tussen de groep en de ouders/verzorgers.

 

Keuzecursus

De school werkt met keuzecursussen. Ouders en groepsleerkrachten zetten een activiteitenaanbod op voor ongeveer 8 kinderen per activiteit. Dit kan zijn voor verschillende of voor dezelfde leeftijdsgroepen.

 

Begeleiding schoolreisjes

Ook op schoolreisjes wordt de assistentie van ouders op prijs gesteld. U begeleidt dan kleine groepjes kinderen.