De keuze voor een algemeen bijzondere school en een Jenaplanschool houdt in dat van u als ouder verwacht wordt dat u betrokken bent bij de school en zo mogelijk op enigerlei wijze binnen de school actief bent. Uw medewerking is nodig om voor uw kind(eren) de school tot een prettige leef- en werkomgeving te maken. De Zevensprong kent hiervoor legio mogelijkheden.

Als het u wilt participeren kijk dan bij ‘Ouders en De Zevensprong’.