Informatieochtend nieuwe ouders

De volgende informatieochtenden zijn:

maandag 14 oktober 2019, maandag 10 februari 2020 en op maandag 18 mei 2020.

Eind april bepalen we of de informatieochtend van 18 mei doorgang kan vinden. We houden u langs deze weg op de hoogte.

De deur is open om 08.45 uur. We starten om 09.00 uur met een plenair programma. Mocht u dit niet redden, dan verzoeken wij u om dit vooraf te melden of om naar een volgende bijeenkomst te komen.

Na de bijeenkomst volgt er een rondleiding door een aantal kinderen van de bovenbouw. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar de adjunct schoolleider: ireen.visser@zevensprong-amsterdam.nl