Informatieochtend nieuwe ouders

De volgende informatieochtend is op maandag 11 februari 2019. De deur is open om 08.45 uur. We starten om 09.00 uur met een plenair programma. Mocht u dit niet redden, dan verzoeken wij u om dit vooraf te melden of om naar een volgende bijeenkomst te komen.

Na de bijeenkomst volgt er een rondleiding door een aantal kinderen van de bovenbouw. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar de adjunct schoolleider: ireen.visser@zevensprong-amsterdam.nl