Brief van BBO Amsterdam: Sluiting scholen i.v.m Corona

Brief vanuit het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, BBO.
Geachte ouders/verzorgers,

In meerdere landen en ook in Nederland zijn of worden
scholen gesloten. De Federatie Medische Specialisten
roept op om alle scholen in Nederland te sluiten. Het welzijn van onze kinderen, van u als ouders/verzorgers en van jullie als medewerkers staan voor ons voorop.

Steeds meer medewerkers en kinderen blijven thuis, enerzijds omdat ze zelf in de risicogroep zitten anderzijds omdat iemand op het thuisfront kwetsbaar is. Het wordt dan ook steeds moeilijker om het onderwijs op een verantwoorde manier te organiseren.
En gelijktijdig neemt de maatschappelijke onrust toe en is het van groot belang dat er voor onze medewerkers en ouders/verzorgers duidelijkheid komt.

Vandaag is er een spoedberaad geweestvan het Breed
Bestuurlijk Overleg Amsterdam waarin nagenoeg alle bestuurders van onze scholen aanwezig waren. In overgrote meerderheid hebben deze bestuurders besloten dat de Amsterdamse basisscholen voor
tenminste de komende twee weken gesloten zullen zijn.

De komende weken zullen de scholen gebruiken om
scenario’s uit te werken voor het geval een langere
sluiting noodzakelijk blijkt te zijn. Ook specifiek voor de
kinderen in groep 8, die bezig zijn met de overgang van
PO naar VO zullen er passende arrangementen worden getroffen.

De Amsterdamse scholen voelen de maatschappelijke
verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van
kinderen waarvan de ouders/verzorgers werkzaam zijn
in maatschappelijk vitale sectoren of beroepen. De school van uw kind zal met u in overleg treden of uw specifieke situatie vraagt om te bezien of dit voor u geldt.

Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie
en realiseren ons dat we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het virus. Natuurlijk vraagt dit improvisatie van ons allemaal en zal er de komende dagen een aantal zaken anders gaan dan gepland. Ook hiervoor vragen wij uw begrip. Voor specifieke vragen
kunt u altijd terecht bij de directeur van de school van
uw kinderen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam
GeertJan Nelson