Schooltijden

De school begint op de hele werkdagen om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Om 8.15 uur gaat de deur open en vanaf 8.20 uur zijn de groepsleerkrachten aanwezig in hun lokaal. De groepen 1-4 spelen buiten van 12.15 uur tot 12.45 uur en de groepen 5-8 van 11.45 uur tot 12.15 uur.

Op de woensdagmorgen zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Onze deur sluit een uur na einde schooltijd. Dus om 15.30 uur en op woensdag om 13.30 uur.


Vakanties en studiedagen in het schooljaar 2015-2016

Kennismakingsdag: maandag 29-8

Herfstvakantie: 17-10 t/m 23-10

Studiedag: maandag 24-10

Kerstvakantie: 24-12 t/m 8-1-2016

Studiedagen: maandag 9-1-2017 dinsdag 10-1

Voorjaarsvakantie: 18-2 t/m 26-2

Studiedag donderdag 13-4

Paasvakantie: 14-4 t/m 17-4

Studiedag ABSA 21-4

Meivakantie: 22-4 t/m 7-5

Hemelvaart: 25-5 t/m 28-5

Pinkstervakantie: 3-6 t/m11-6

Zomervakantie: vrijdag 21-7 t/m 3-9