Algemeen bijzonder onderwijs

De Zevensprong is een school op Algemeen bijzondere grondslag, dat betekent dat we uitgaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Op dit soort scholen zijn de ouders van oudsher sterk bij het onderwijs betrokken en wordt er gewerkt vanuit speciale pedagogische inzichten. De Zevensprong kiest voor de uitgangspunten van het Jenaplan.

 

De doelstelling van De Zevensprong

We streven ernaar de volgende doelstellingen te realiseren:
Het onderwijs op De Zevensprong is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar. Het onderwijs is zo georganiseerd dat kinderen in beginsel binnen acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.

 

De school onderscheidt twee groepen van doelen:

  • Persoonlijkheidsvormende doelen gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen: denken, voelen, willen, kunnen en verbeeldingskracht.
  • Orientatiedoelen gericht op ruimte- en tijdsbeleving en levensbeschouwelijke richtingen.

 

De hierboven vermelde doelen werken door in de lesstof, de werkwijze en de manier waarop de school is georganiseerd en gestructureerd. De kerndoelen, vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dienen als uitgangspunt.

 

Hoe dit in de praktijk gaat kunt u hier lezen >>