De keuze voor een algemeen bijzondere school en een Jenaplanschool houdt in dat van u als ouder/verzorger verwacht wordt dat u betrokken bent bij de school en zo mogelijk op enigerlei wijze binnen de school actief bent. Uw medewerking is nodig om voor uw kind(eren) de school tot een prettige leef- en werkomgeving te maken. De Zevensprong kent hiervoor legio mogelijkheden.

 

Bestuur

De Zevensprong wordt bestuurd door een Stichting voor Onderwijs op Algemene Grondslag (de StOAG). Het bestuur wordt gevormd door ouders/verzorgers, bestaat uit tenminste vijf leden en wordt aangevuld door middel van coöptatie.

 

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap op Scholen is geregeld dat iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) hoort te hebben. De essentie van medezeggenschap is dat via de MR, ouders/verzorgers en personeel kunnen meepraten over het beleid van het bestuur.

 

Informatie- en thema-avonden

De Zevensprong organiseert elk jaar een aantal informatieavonden. Als eerste is er de stamgroepavond, waarop u informatie krijgt over de stamgroepen. Daarnaast organiseert de Zevensprong jaarlijks thema-avonden over de kwaliteit van het onderwijs.

 

Schoolkrant: De Zevenklapper

De Zevenklapper is de schoolkrant van De Zevensprong, welke ongeveer tien keer per schooljaar verschijnt. 

De redactie bestaat uit groepsleerkrachten en ouders/verzorgers. Ook leveren kinderen actief een bijdrage aan de schoolkrant: elke bouw verzorgt één keer per schooljaar een themanummer.

 

Werkgroep Evenementen

Deze werkgroep is al jaren verantwoordelijk voor de organisatie van feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag, het zomerfeest en de themaweek. We kunnen uw hulp goed gebruiken.

 

Luizencontrole

Een probleem op alle basisscholen vormt de hoofdluis. Luizen voelen zich het meest thuis op een schoon hoofd en verplaatsen zich via de jassen aan de kapstok. Daarom is het verplicht om de jassen op school in zogenaamde luizencapes op te hangen.

Op school worden de kinderen door het jaar heen regelmatig gecontroleerd door een groepje ouders/verzorgers.

 

Groepsouder

Uit de ouders/verzorgers van elke groep wordt een groepsouder gekozen. Als groepsouder ondersteunt u de groepsleider het informeren en mobiliseren van andere ouders/verzorgers. De groepsouder is dus een belangrijke schakel in de communicatie tussen de groep en de ouders/verzorgers.

 

Keuzecursus/ateliers

De school kent keuzecursussen, ook wel ateliers genoemd. Ouders/verzorgers en groepsleiders zetten een activiteitenaanbod op voor ongeveer 8 kinderen per activiteit. Dit kan zijn voor verschillende of voor dezelfde leeftijdgroepen. In de hal bij de hoofdingang hangen borden. Hierop kunt u zien welke groep wanneer keuzecursus heeft. Op het bord kunt u zich intekenen.

 

Begeleiding schoolreisjes

Ook op schoolreisjes wordt de assistentie van ouders/verzorgers op prijs gesteld. U begeleidt dan kleine groepjes kinderen.