Doelstelling:

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school . Deze informatie bestaat uit de beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en de zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op andere belangstellenden.


Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.. Bovendien wordt ook De Zevenklapper via de website gepubliceerd.
Met onze website bieden we de kinderen de mogelijkheid om aan groepsgenoten, familieleden en vrienden hun belevenissen op school te laten zien via internet.
We gebruiken Facebook en Twitter met hetzelfde doel.Hier zullen met name korte berichten gezet worden en foto's of video's.

 

Verantwoording:

De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van Jenaplan Basisschool De Zevensprong. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Ook De Zevenklapper levert belangrijke informatie voor deze website.

Aanvullende informatie, zoals verslagen en fotomateriaal van buitenschoolse activiteiten, kan op de website of op Facebook en Twitter worden geplaatst.

 

Werkwijze:

De site is gebouwd door een personeelslid van de school: Bart Butter. Hij onderhoudt de site door recente informatie op de website te plaatsen. Zonodig overlegt hij hierover met de schoolleiding, voordat tot publicatie wordt overgegaan.

Via de website en Facebook en Twitter worden de ouders op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes in en rond de school, maar ook van de algemene nieuwsfeiten, die het onderwijs aangaan. Men kan zich abonneren op een digitale Zevenklapper waarmee men op de hoogte wordt gesteld wanneer er nieuwe informatie op de website gepubliceerd wordt.

Groepsleiders die materiaal ( bijv. werkstukken, verslagen, etc.) op de site willen plaatsen leveren deze info middels e-mail, een diskette of CD-R in bij de webmaster Bart Butter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouders die foto's van de diverse activiteiten op school maken kunnen deze per e-mail sturen naar de Webmaster Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hij bepaalt eventueel in overleg met de schoolleiding of deze foto's geschikt zijn voor publicatie. Informatie aangeleverd door derden , medezeggenschapsraad en overblijf valt onder de verantwoordelijkheid van die organen.Mochten ouders of derden foto's van hun eigen kinderen willen delen op de Facebookpagina, is dat ook op hun verantwoordelijkheid.

 

Privacy:

  1. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school de schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze site en de Facebook- en Twitterpagina. Op onze website worden o.a. project verslagen en foto's van kinderen geplaatst. De ouders worden, in genoemde schoolgids in de gelegenheid gesteld tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen, bezwaar te maken. De webmaster die de site onderhoudt verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkstukjes en/of foto's op de site geplaatst worden. Het werk en/of de foto's van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maken, wordt dientengevolge niet op de site gepubliceerd. Degene die de site onderhoudt ziet daar op toe._Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt.
  2. Bij de publicatie van werkstukjes, gemaakt door kinderen, zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld.
  3. Bij publicatie van informatie ( bijvoorbeeld de Zevenklapper) zal ( strikt) persoonlijke informatie_worden weggelaten op de website.
  4. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie (telefoonboekinformatie).
  5. Bij publicatie van informatie op de website, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal degene die de site onderhoudt deze informatie op verzoek verwijderen.
  6. In gevallen waarin dit websiteprotocol niet voorziet, beslist de schoolleiding.

 

Protocol versie 2.0(juni 2010)